Stevner og aktiviteter

veteraner golden age 2012

Årsmøte avholdes i mars hvert år. Innkalling fås på mail og på gruppene før møtet.

Det var Golden Age Gym Festival på Madeira i oktober 2022, og Tromsø gymnastikklag deltok. Mer informasjon finnes her.

Laget deltok på nordnorsk turnstevne på Finnsnes siste helga i april.

Det er verdensgymnastrada i Amsterdam i august 2023.  Tromsø gymnnastikklag deltar ikke med gymnaster.

Det var landsturnstevnet i Sandefjord i juli 2022. Tromsø gymnastikklag deltok ikke. 

Lagets aktive damer reiser en del på turnstevner, både i inn– og utland. Her vises et ferdig innøvd program etter musikk i fellesskap/tropp. Alternativer er:

  • Kretsturnstevner hvert år
  • Golden Age Gymnastikkfestival annet hvert år
  • Nordnorsk turnstevne hvert 4. år (juni) i Nord-Norge
  • Landsturnstevne. Arrangeres hvert 4. år (juni/juli) rundt i Norge
  • Gymnastradaer i Europa. Arrangeres hvert 4. år (i juli). På disse stevnene deltar damer, ungdom fra 13 år og veteraner i hver sine fellestropper
  • Golden Age Festival arrangeres hvert 2. år (i september) i Europa og er et tilbud til alle over 50 år.
Troppen på Madeira oktober -22
Fra Madeira