Stevner og aktiviteter

veteraner golden age 2012

Årsmøte avholdes 24.03.2020 kl. 18:00. Innkalling fås på gruppene før møtet.

Det er Golden Age Gym Festival på Kreta i oktober 2020, og Tromsø gymnastikklag planlegger å delta. Mer informasjon finnes her.

Laget deltar også på Nord-Norsk turnstevne på Finnsnes siste helga i april.

Det var verdensgymnastrada i juli 2019.  Tromsø gymnnastikklag deltok ikke med gymnaster.

Forrige Landsturnstevnet var i Haugesund 23.-28. juni 2017. Mer informasjon her.

Lagets aktive damer reiser en del på turnstevner, både i inn– og utland. Her vises et ferdig innøvd program etter musikk i fellesskap/tropp. Alternativer er:

  • Kretsturnstevner hvert år
  • Nordnorsk turnstevne hvert 4. år (juni) i Nord-Norge
  • Landsturnstevne. Arrangeres hvert 4. år (juni/juli) rundt i Norge
  • Gymnastradaer i Europa. Arrangeres hvert 4. år (i juli). På disse stevnene deltar damer, ungdom fra 13 år og veteraner i hver sine fellestropper
  • Golden Age Festival arrangeres hvert 2. år (i september) i Europa og er et tilbud til alle over 50 år.